Arkivskapar_ID: 112

Røystestyret i einskilde krinsar

 

Sjå også under valstyret.

Dersom det vart  halde val på meir enn tre ulike røystestader i ein kommune, skulle valstyret også opprette lokale røystestyre på tre medlemer for kvar av dei einskilde krinsane. Frå 1925 skulle kvar skulekrins halde eige valting. Røystestyra skulle føre eigen protokoll.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 40ff.