Arkivskapar_ID: 311

Overlikningsnemnda

 

Sjå også under likningsnemnda.

Når skattelikninga var avslutta, skulle likningsnemnda sende innberetning til departementet (for byane) eller til amtsskattestyret (for landkommunane). Klager over likninga skulle i første omgang handsamast av den instansen som hadde utført den, altså likningsrådet/likningsnemnda. Neste klageinstans var overlikningsnemnda.

Overlikningsnemndas forhandlingar er normalt ført i likningsnemndas forhandlingsprotokoll, men kan også vere ført for seg sjølv.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 67ff.