Arkivskapar_ID: 514

Byggenemnd for NN skule

 

Sjå også under skulestyret.

Skulestyret kunne nedsette ymse underutval. Mellom anna kan ein finne byggenemnder for einskilde skular.

Hovudsakleg består arkivmaterialet etter byggenemndene for einskilde skular av forhandlingsprotokollar og eventuelt korrespondansemateriale. Det kan også førekomme ymse rekneskapsmateriale.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 122

 

.