Arkivskapar_ID: 748

Hestenemnda

 

Under andre verdskrigen var det spesielle tilhøve. Ei ”Lov” av 13. mai 1943 galdt sal og utleige av hestar, der det vart bestemt at Landbruksdepartementet kunne gje forskrifter om slik verksemd. Ei ”forordning” av 3. juli 1943 galdt sal og utlege av brukshestar. Her kom det fram at kommunale hestenemnder skulle ta seg av denne formidlinga. Hovudsakleg består arkivmaterialet av forhandlingsprotokollar.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 261.