Arkivskapar_ID: 781

Bygdemagasin

 

Bygdemagasin eller kornmagasin vart oppretta kring om i bygdene frå 1770-åra og utetter som ein ”kornbank” for såkorn og matkorn. Etter formannskapslova (L § 21) skulle bygdemagasina leggast under formannskapet. I mange tilfelle ser ein at ein frå 1830-åra byrja realisere kornmagasina, og midlane vart ofte nytta som grunnfond i sparebankane som vart oppretta på denne tida. Arkivmaterialet etter kornmagasina inneheld for det meste forhandlingsprotokollar og rekneskapsbøker.

 

Kjelde: Mykland og Masdalen 1987, s. 288ff.