Om søking i katalog over eldre arkivmateriale

Under kommune ligg alle protokollar som i dag tilhøyrar kommunen. Dvs. at alle tidligare småkommunar er samla under det som er dagens kommune.

Ynskjer ein å søkje på det som var kommunenamnet før kommunesammenslåinga i 1964 kan ein nytta arkivskaper feltet.

Arkivskaper feltet består både av det tidligere kommunenavnet samt den aktuelle arkivskaperen i kommunen. Man kan velge å søke på deler av, eller hele dette feltet som vist i eksempel under.

Søkestreng:

Kommune:    RAUMA

Arkivskapernavn:    Formann

Søkeresultat:

Dagens kommune:    RAUMA
               Voll kommune. Formannskapet
               Eid kommune. Formanskapet
               Grytten kommune. Formannskapet
               Hen kommune. Formannskapet
               Veøy kommune. Formannskapet
 

Søking ved hjelp av arkivskapar ID

Ein kan også søkje på arkivskapar ID. Dette forutset at ein veit kva identifikasjonsnummer arkivskaparen har. Ein god innfallsvinkel her er å sjå på hovudkategoriane.